Ergotherapie

Ergotherapie kan van meerwaarde zijn voor mensen die moeite hebben met allerlei dagelijkse activiteiten zoals persoonlijke verzorging, huishoudelijke taken of werk. Algemeen stimuleert de ergotherapeut zelfredzaamheid door activiteiten op andere wijze of met een hulpmiddel uit te voeren.

Onze ergotherapeute kan onder andere behulpzaam zijn bij:

 • Woning en/of werkplekaanpassing
 • Valpreventie
 • Visuele beperkingen
 • Aandacht en geheugen
 • Dementie
 • Revalidatie
 • Neurologische aandoeningen (Herseninfarct / Parkinson)
 • Omgaan met beperkingen en vermoeidheid, energiemanagement, belasting en belastbaarheid
 • Oncologie
 • Reuma
 • Lichamelijke en mentale werkbelasting
 • Advies over en aanvraag wijk en thuiszorg / hulpmiddelen

Ergotherapie: onze werkwijze

De hulpvraag kan komen van uw huisarts, vanuit uzelf, maar ook vanuit mensen uit uw omgeving. Veelal komt Maaike van Eijck bij u thuis of op uw werkplek om kennis te maken en de problemen te analyseren in uw vertrouwde omgeving. Voor sommige hulpvragen kunt u ook naar onze praktijk komen. Dit zal bij de telefonische intake worden besproken. Na de analyse komt Maaike met een voorstel op maat voor uw specifieke situatie. Dit kan gaan over het aanpassen van een activiteit of het aanpassen van zaken in uw omgeving. Soms kunnen hulpmiddelen van waarde blijken. De aanpak is steeds gericht op het verbeteren van uw kwaliteit van leven.

Vergoeding

Vergoeding vindt meestal plaats middels de zorgverzekering (basispakket). In sommige gevallen bestaat de mogelijkheid tot financiering door de gemeente, onderwijsinstelling of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Binnen de eerste lijn kan ergotherapeute Maaike ook door de huisarts ingeschakeld worden na opname in ziekenhuis of revalidatiecentrum, om een analyse te doen op ADL-vaardigheden en hierop een passend advies te geven.