Covid-19 revalidatie

Covid-19 revalidatieprogramma: revalideren na corona

Het programma is bedoelt voor cliënten die na een besmetting met het coronavirus thuis in quarantaine hebben gezeten, uit het ziekenhuis of van de intensive care komen. Het coronavirus kan een grote impact hebben op jouw conditie en kracht. 

Gezond blijven

Wat is het doel van het Covid-19 revalidatieprogramma?

Voormalig coronapatiënten hebben na het doorlopen van de bekende symptomen soms ook nog te maken met langdurige klachten, zoals:

  • Vermoeidheid en conditieverlies
  • Verlies in spierkracht
  • Benauwdheid

Dit klachtenbeeld geldt voor een groep patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest. Zij zijn door het virus soms zo verzwakt dat fysiotherapie en andere zorgvormen noodzakelijk zijn om weer op kracht te komen.

Hoe ziet het Covid-19 revalidatieprogramma er uit?

Na een uitgebreide intake en onderzoek zal er met u een passend revalidatie programma worden opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit spierversterkende oefeningen, ontspanningsoefeningen en conditie verbeterende oefeningen, maar u leert ook omgaan met uw energie level en concentratie vermogen.

Met wie werken we samen?

De praktijk werkt nauw samen met huisartsen, longartsen en longverpleegkundigen van het ziekenhuis. Ook stemmen we de behandeling af met diëtisten en ergotherapie.

Hoe zit het met de vergoeding van revalidatie na corona?

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen
  • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden vooralsnog direct vergoed via de basisverzekering van de patiënt. Het enige wat de verzekerde zelf moet betalen, is het eigen risico van zijn/haar zorgverzekering. Die bedraagt 385 euro in 2021.

Wie komt in aanmerking?

Alle ex-coronapatiënten die op de reguliere ziekenhuisafdeling hebben gelegen of thuis ernstig ziek zijn geweest komen in aanmerking voor de ruimere dekking van de basisverzekering. Voor IC-patiënten is er een ander revalidatietraject, die overigens ook wordt gedekt door de ziektekostenpolis. 

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De zorg is alleen bedoeld voor mensen die langdurig klachten ondervinden, zoals vermoeidheid of benauwdheid. 

De extra paramedische zorg voor ex-covid-patiënten moet bovendien binnen een half jaar plaatsvinden. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist.

Heeft u vragen over het Covid-19 revalidatieprogramma of wilt u een afspraak plannen? Neem dan contact met ons op!